DAPATKAN PROMOSI CHINESE NEW YEAR (CNY2022) BERMULA 20 JANUARI - 28 FEBRUARI 2022
TERMA DAN SYARAT SYARIKAT

Selamat datang ke Kedai dalam talian laman web ALAMI LIVING.

 

Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai untuk semua pengunjung dan pengguna ALAMI LIVING. Anda terikat dengan terma dan syarat ini sepanjang anda berada di www.alamiliving.my.

 

UMUM

Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan atau dihapuskan pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa ALAMI LIVING berhak mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang terma dan syarat ini, ALAMI LIVING akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

 

KANDUNGAN & HAK CIPTA LAMAN WEB

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, tanda dagang, pakaian perdagangan dan / atau harta intelek lain yang dimiliki, dikendalikan atau dilesenkan oleh ALAMI LIVING.

 

KOMEN DAN MAKLUM BALAS

Semua komen dan maklum balas ke www.alamiliving.my  akan menjadi milik ALAMI LIVING.

 

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dihantar ke www.alamiliving.my  yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi hak peribadi atau hak milik lain. Selanjutnya, pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kasar, atau cabul yang dihantar ke laman web ini. Pengguna adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk setiap isi komen yang dibuat.

 

INFORMASI PRODUK

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

 

SURAT BERITA

Pengguna harus bersetuju bahawa ALAMI LIVING boleh menghantar buletin mengenai berita / produk / promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

GANTI RUGI.

 

Pengguna akan bersetuju untuk melindungi, mengganti rugi dan mempertahankan ALAMI LIVING dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda sendiri.

 

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Sebarang pautan akses ke laman web pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. www.alamiliving.my tidak akan berkaitan atau melibatkan diri dengan laman web seperti itu sekiranya kandungan / produk pengguna mengalami kerosakan atau kehilangan hubungan dengan laman web pihak ketiga.

 

KETIDAKTEPATAN MAKLUMAT

Dari semasa ke semasa, mungkin ada informasi di www.alamiliving.my yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, kelompongan, yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, ketersediaan dan isi artikel. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, perubahan atau penyuntingan maklumat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, kembalikan kepada kami dengan invois. Sila lihat POLISI PEMULANGAN DAN PENGGANTIAN PRODUK. Sila klik link: https://www.alamiliving.my/return_refund_policy.

 

PENAMATAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau www.alamiliving.my . Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.alamiliving.my  juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan menolak akses pelanggan yang tidak mematuhi terma dan syarat di atas.